Əhməd SADİQ - AH-NALƏN DÜNYANI YANDIRDI!

   Share

   Hız[1] və həzzin hakim olduğu zəmanəmizdə dünya əvvəlkindən daha sürətli fırlanır. İqlimlər və mövsümlər keçmişlə müqayisədə daha tez dəyişir. Bu qoca dünyada hər gün gözümüzü yeni bir xəbərlə, yeni bir gündəmlə açırıq. Bu problemlərin bir çoxu artıq həddən artıq yayğınlaşan virtual amillərin təsiri ilə daha sürətlə vüsət tapır və bütün dünyanı bürüyür.

   Bu sürətli dəyişim, görəsən, dünyaya yeni ümid verirmi? Yoxsa məzlum və qəriblərin axan göz yaşını artırır, yetimlərin çöhrəsindəki təbəssümü kədərlə əvəz edir?

   • Hits: 21 clicks

   Tecox component by www.teglo.info