Müşfiq XƏLİLOV - RAMAZANDA ZƏKAT VƏ SƏDƏQƏNİN FƏZİLƏTİ

   Share

   Uca dinimiz İslam beş təməl əsas üzərində qurulmuş müqəddəs bir dindir. Bu beş təməl əsasdan biri fəzilət və hikməti çox böyük olan zəkat ibadətidir. Zəkat hicrətin ikinci ilində fərz qılınmış mal ilə edilən bir ibadətdir. Allah-Təala Qurani-Kərimin bir çox yerində zəkatdan bəhs edərək zənginlərə qazanclarının qırxda birini yoxsullara zəkat olaraq vermələrini əmr edir.

   Zəkatın lüğət mənası “təmizlik” deməkdir. Bu təmizlik zəkat verənə aid olduğu kimi, zəkatı verilən mala da aiddir. Çünki zəkat malın mənəvi kiri və yüküdür. Bu səbəbdən zəkat verən şəxs həm özünü günahlardan təmizləmiş, həm də malını bu mənəvi yükdən qurtarmış olur.

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 11 clicks

   Tecox component by www.teglo.info