Həzi Aslanov - GƏNCLƏRLƏ ÜZ-ÜZƏ

   Share

   Ey gənc! Ey dünyanın və insanların ümidi gənc! “Gəncəm” deyib keçirsən. Bəs bu günə qədər “gənc” nə deməkdir, “gənclik” nədir deyə düşünmüsən?

   Düşün və bil!.. Gənc sözü Fars dilində xəzinə mənasına gəlir. Yəni qızıl, gümüş və ləl-cəvahirat kimi qiymətli əşyaların yığıldığı və saxlandığı yer deməkdir. Bizim dildə isə uşaqlıqdan sonrakı dövrə verilən addır. Yəni gənc demək potensial zənginlik deməkdir, güc deməkdir, enerji deməkdir, qabiliyyət və bacarıq deməkdir. Gənclik də insanın bu xəzinə potensialına sahib olduğu dövrdür.

   • Hits: 227 clicks

   Tecox component by www.teglo.info