Ya Həzrəti – Mövlana / Məmməd Aslan

   Share

   1991-ci ildə Mövlana dərgahına ilk dəfə qədəm qoyarkən, o böyük zata olan duyğularımı bu misralarla dilə gətirdim.

   Dərgahına gəlmişəm,

   Ya Həzrəti – Mövlana!

   Bir dərbədər dərvişəm,

   Ya Həzrəti – Mövlana!

    

   Sən ərmişlər ərisən!

   Hər diridən dirisən!

   Arıt göyü, yeri sən

   Ya Həzrəti – Mövlana!

    

   Polad dağlar eşildi,

   Göy çökdü, yer deşildi...

   Ruhun hələ yaşıldı,

   Ya Həzrəti – Mövlana!

    

   Yaşıl türbən – yaşıl şəm!

   Yaşıl Pirsən möhtəşəm!

   Sözdə şahi – qəşəmşəm

   Ya Həzrəti – Mövlana!

    

   Dərgahın sirlər kanı!

   Səma etdir dünyanı:

   Bəlkə dönər imanı,

   Ya Həzrəti – Mövlana!

   İyun 1991

    

   • Hits: 1421 clicks

   Tecox component by www.teglo.info