Akif Hüseyinli / Müdriklərdən öyüdlər

   Share

   * Bütün işlərində və davranışlarında elmdən istifadə etməlisən, çünki həqiqi comərd özünü elmə adayandır.

   * Elm öyrəndiyin vaxt  Allah sənə bir furqan və bir nur bəxş edər.

   * Əgər bir mömin digər möminlərin dərdlərini paylaşmazsa, kədərlərinə ortaq olmazsa, aralarında iman qardaşlığı olmaz.

   * Allah tərəfindən başına bir müsibət, bir bəla gələrsə şikayət eməkdən çəkin.

   * Quran oxu və içində keçənləri anlamağa çalış ki, nə üçün endirildiyini biləsən.

   * Elmindən, əməlindən, gözəl əxlaqından yararlana biləcəyin şəxslərlə yoldaşlıq et. 

   * Allah çətin anlarda dəstəmaz alan insanın dərəcəsini o anda yüksəldər və xətalarını silər. Çünki dəstəmaz əsasən gözlə görünməyən təmizlikdir.

   * Kimliyindən asılı olmayaraq Allahın qullarını təhqir etmə və kiçik görmə.

   * Qətiyyən lənət edən, söyən və çirkin söz söyləyən olma! Çünki mömini lənətləməyin onu öldürməkdən fərqi yoxdur.

   * Xəyanətin ən böyüyü, doğru danışdığına inanan yoldaşına yalan danışmağındır.

   * Allah üçün tərk etdiyin şeylərə bir daha qayıtma.

   * Əgər bir camaatın liderisənsə, dua etdiyin vaxt təkcə özünə dua etmə, yoxsa xalqına xəyanət etmiş olarsan.

   * Səcdə halında duanı artır ki, Allaha ən yaxın anın səcdə anıdır.

    

   * Sıxıntıda olan borclunu bu sıxıntıdan qurtarmaq bir kölə azad etmək kimidir. Bunun da qarşılığı cəhənnəmdən xilas olmaqdır.

    

   * Allahdan qorxusu olmayanı Allah hər şeydən qorxudar.

   * İnsanların ən ağılsızı nəfs və istəklərinin arxasından qaçandır.

   * Qeybət etməkdən dilini qoru ki, bir gün əl-ayağını bağlı görməyəsən.

   * Könül incidənin cəzası nəticədə ağlamaqdır. (Könül incitdiyini anlaya bilsə.)

   * Ey bütün gecəni səhərə qədər yatan yazıq, sabah yatacağın qaranlıq yerə də bir şam hazırla.

   * Qəlbini qısqanclıqdan, dilini yalandan, gedişatını riyadan və əsas da qarnını haramdan tam mənasıyla qoruya bildinsə, imanlı olarsan.

   • Hits: 1268 clicks

   Tecox component by www.teglo.info