Akif Hüseyinli / Müdriklərdən öyüdlər

   Share

   Sizə Allahdan qorxmağı və bir neçə pis xüsusiyyətlərdən uzaq olmağı tövsiyə edirəm, həmin pis xüsusiyyətlər bunlardır:

    - Həsəd. Hansı ki,  həsəd edilən şəxsin sahib olduğu neymətin onun əlinən çıxmasını istəməkdir.

    - Təkəbbür. Hansı ki, özünü başqalarından üstün görmək deməkdir.

    - Yalançılıq. Hansı ki, hadisənin əksinə söz uydurmaq və fayadasız, boş-boş danışmaqdır.

    - Qeybət. Hansı ki, insanların pisliyini onların olmadığı yerlərdə danışmaqdır.

    - Hərislik. Hansı ki, dünyadan gözü doymamaqdır.

    - Qəzəb. Hansı ki, intiqam duyğusuyla qanın qaynamasıdır.

    -  Riya. Hansı ki, elədiyi yaxşılığın Allahdan qeyrisinin qiymətləndirməsindən xoşu gəlməkdir.

    -  Zülm. Hansı ki, nəfsin istəklərini hərfiyyən yerinə yetirməkdir.

   Bu pis xüsusiyyətlərdən qorunduqdan sonra qorxuümid arasında olmağını tövsiyə edirəm.                                                                                                  

      Əhməd Ər-Rüfai

   ***

   Qorxu bildiyi günahından ötrü qəlbin Allahdan qorxmasıdır. Ümid isə Allahın vədindən ümidvar olub rahatlamaqdır.

    

   ***

    

   Dinin yaxşı qəbul etdiyi hər şeyi yerinə yetirə bilməsəniz də əmr bil-maruf (yaxşılığı əmr) etməyə davam edin.

   ***

   Dini qadağaların hamısından qoruna bilməzsəniz də  nəhy anil-münkər (pisliklərdən uzaqlaşdırmaq) vəzifəsindən əl çəkməyin.

   ***

   Hədisi-şərifdə belə buyurulur: “Hər kim səkkiz qrup insanla bərabər olarsa səkkiz xüsusiyyəti artar:

    - İdarəçilərlə bərabər olanların təkəbbürü və qəlbi qatılığı,

    -Varlılarla bərabər olanların dünyaya və dünyalıqlara hərisliyi,

    -Kasıblarla bərabər olanların Allahın bölgüsünə razılıq və təslimiyyəti,

    -Uşaqlarla bərabər olanların oyun və vaxt keçirmək arzusu,

    -Qadınlarla bərabər olanların cəhalət və şəhvəti,

    -Salehlərlə bərabər olanların ibadətə rəğbət və arzusu,

    -Alimlərlə bərabər olanların elm və irfan arzusu,

    -Fasiqlərlə bərabər olanların günahı və tövbəni gecikdirmək arzuları.”

    

   ***

    Tövbə ilə Allahın xoşuna gələcək əməllərlə məğfirət qapısına yaxınlaşmağa çalış.

    

   ***

    

   Günahları tərk edərərək Allahın cəza qapısından uzaqlaşmağa çalış.

   ***

    Həqiqi möminin ümidi qorxusu qədər olmalıdır.

   ***

   Ayağımızla tapdalayıb keçdiyimiz torpaq keçmişlərin üzləri, yanaqları, dilləri dodaqlarıdır. “Ey bəsirət sahibləri ibrət alın”. (Həşr, 2)

   ***

    Görmürsünüzmü? Uşaq dünyaya gəldiyi vaxt dünyaya olan hərisliyindəndir ki, əlləri nəyi isə tuturmuş kimi bağlıdır. Dünyadan gedərkən də ovuclarının içi boş olduğu üçün açıqdır.

    

   • Hits: 820 clicks

   Tecox component by www.teglo.info